, , , ,

Гражданската свобода и новият обществен договор: 30 години по-късно

„Гражданската свобода и новият обществен договор: 30 години по-късно” бе темата на извънредното февруарско събиране, което проведохме ДК Свободна България и Клуб „Беседа“ на 19.02. 2020 година.

Говорител бе доцент Атанас Славов.

Преди 30 години българското общество се озова от “царството на тоталитаризма” в “царството на свободата”, без да премине през продължителна и дълбока гражданска съпротива. Дисидентското движение беше ограничено до последните няколко години на режима, а отделните прояви на гражданска смелост и публично заявена опозиционност не разклащаха основите на диктатурата. Формално, в рамките само на две години – 1989-1991 – България се превърна от най-верния сателит на Съветска Русия в демократична и правова държава с нова конституция, новоизбрани демократични институции и публично обявен курс към пазарна икономика. И всичко това – без търсене на отговорност за престъпленията на комунизма, без ефективна лустрация, декомунизация и критично осмисляне на близкото минало…

В кратките периоди на реформаторски устрем, бяха пропуснати съществени стъпки. А днес пламъчето на свободата едва мъждука… 

Къде сгрешихме и какво трябва да направим отново, за да имаме наистина правова държава, включващи социални структури и благоденстващи граждани?

Кои трябва да са принципите на новия обществен договор?

Отговорите на тези въпроси потърсихме с доцент д-р Атанас Славов е юрист – конституционалист, доктор по право (Университета на Глазгоу) и доктор по конституционно право (СУ „Св. Климент Охридски”).

Преподавател по публичноправни науки в СУ,  адвокат в САК и старши правен съветник на Фондация „Антикорупционен фонд“.

Съветник по конституционни въпроси на министъра на правосъдието (2014-2015), съветник по законодателни въпроси на вицепремиера и министър на вътрешните работи (2016), конституционен експерт към Съвета по законодателство на Министерство на правосъдието  (2012-2014).

Участвал в разработването на съдебната и административната реформа, както и на законодателството, гарантиращо гражданско участие и обществени консултации.”

Целия запис вижте тук:

Тук ще видите и още снимки от срещата:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *