, , ,

Кръгла Маса “80 години от спасяването на българските евреи” | 04.04.23г.

В настоящата статия представяме на нашите читатели, приятели и зрители видеото от Кръглата маса на тема “80 години от спасяването на българските евреи”, която бе проведена на 04.04.2023г.

В нея взеха участие преподаватели от Нов български университет, гости от Атлантическия съвет на България, приятелите ни от Българо-еврейски научен институт, ние от Дискусионен клуб „Свободна България“ и отделни други лица. Кръглата маса бе заснета от Телевизия СКАТ и след това бе излъчен репортаж.

След като д-р Даниела Беличовска откри ктова издание на Дискусионен клуб “Свободна България”, даде думата на доц. Момчил Дойчев, който направи своето въведение към Кръглата маса като уточни, че за него е важно тя да бъде поставена на факти и документи, а не на предвзети и предубедени мнения в една или друга посока. Уточни също, че е поканил все изследователи по темата от висок ранг.

Първо бе дадена думата на г-н Елко Хазан от БЕНИ институт, с които от известно време си сътрудничим. Започна с това, че именно вкарването на политическата компонента в спора за спасяването на българските евреи го прави неразрешим.

“В последно време, вместо да видим един компромис, една дискусия с нашите опоненти, те стават все по-нагли и настървени, като тази година е сформиран един престъпен синдикат или още по-далеч ще отида ОГП за мачкането на българския народ и изриване на истината за спасяването на българските евреи, каквато и да е тя.”

Писателят и историк Георги Боздуганов продължи със своето излoжение по темата, тъй като той се занимава с изследване запазването на българските евреи и обстоятелствата около това през годините на Втората световна война.

“В началото на тази война светът е разделен на две – на страни, в които евреите биха могли да живеят, но не ги искат и на други страни, които ги искат, за да ги убият. И в това разделение, в Европа има една единствена държава, в която евреите мога да живея и никой не ги заплашва с убийство. И тази държава е България.

В потвърждение на това твърдение, ще кажа, че през тези мрачни времена в България няма убит нито един евреин, заради качеството му на евреин. Има в комунистическа съпротива и партизански отряди, терористичнии бойни групи и други, но не и заради това, че е евреин. България в това отношение е единствената държава.

Не е съвсем релевантно да се изтъква Дания и то като се пренебрегва България, защото случаят там е съвсем различен. Дания е частично окупирана държава. Там има германски пълномощници, датски парламент, има местна власт и крал. През 1943 година парламента се срутва, властта се поема изцяло от германската окупационна власт и германските пълномощници, дават сигнал на евреите, че на тях им се гостви нещо много лошо”…

Госпожа Силвия Авдала, управител на Независимото Историческо Дружество се включи, с мнение:
несъгласяващо се с това, че спасяването на българските евреи се е случило само заради гражданската инициаива, защото в Македония е имало власт, в която не е имало българи, а от друга страна църквата, като част от държавата е поела такава инициатива, тъй като тогава тя се е отделила от нея 1947 г., с новата Конституция.

“Да, има някаква подкрепа на граждани, в старите предели, не малка при това, на съсловни организации, но всички те, както и така наречената акция на Димитър Пешев, подписана единствено и само от управляващото мнозинство в Парламента са активирани, след като е взето решението на депортацията, а не преди това. И това е нещото, което трябва да отбелязваме, че държавата е реагирала първа, а не народа, съсловия, интелектуалци и т.н..

Държавата беше тази, която съхрани своите, да кажем най-окаяни, най-застрашени граждани.”

Още фото моменти от събитието:

  • Някои фото моменти от събитието.
  • Някои фото-моменти от събитието

С отделни изказвания в нашето събитие взеха участие и доктор Даниел Пангев, д-р Момчил Дойчев, редакторът на сайта Новетика – Кремена Георгиева и други наши гости, които ще можете да видите и чуете от записа ни:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *