Любен Каравелов за СВОБОДАТА!

Любен Каравелов е от ония личности, чиито имена са наистина познати и споменавани на не едно тържество, или честване у нас. Те присъстват и в българските учебници.

Моят въпрос обаче е какво знаем за него, какво точно представя българската научна литература за този наш възрожденец? Той присъства в познатите етикети – поет, писател, журналист, етнограф. И това наистина е така, но не е единственото, което бихме могли да кажем и напишем за него. Съществуват откъси и текстове от неговата публицистика, които сякаш умишлено крием.  Писаното от него за Америка, например, за републиканския модел на управление, за американските училища и начина им на функциониране.

Известният наш възрожденец разглежда въпросите за американското стопанско развитие, достойнствата на американското образование, икономическият напредък в САЩ, значимите личности – които акценти присъстват като глобални теми в текстовете му. На тях са посветени не една статии. Високите постижения на американската индустрия например, Каравелов ги отдава на качествената и работеща изключително добре образователна система, по този повод той казва:

Като гледаш всичко това, не може вече да се чудиш на онзи успех на промишлеността в това чудно господарство, което днес стои в това отношение по-високо от всички други господарства по света.[i]

И още нещо в този аспект:

Преселниците, жителите на градовете, с една дума обществата, не чакат правителството да се разпореди и да удовлетвори техните желания, но сами се организират и отварят училища. Понякога още преди самото правителство да получи известие, че в тая или оная местност са се заселили хора, то тия хора са се погрижили за образованието на децата си.[ii]

Вестникът, който Каравелов издава, носи емблематичното име “Свобода”.Първият брой на вестник “Свобода” излиза на 07.11.1869 г. и в него възрожденецът помества своята Програмна статия, където изявява целта, смисъла и фокуса, който ще има неговото издание занапред. А именно – СВОБОДАТА!

Ето извадки от тази статия, също и два файла, където тя присъства в цялостния си вариант. Всички броя на вестник “Свобода” могат да бъдат открити дигитализирани на сайта на Националната ни библиотека.

Какато е потребен за земните животни въздухът, и за рибите – вода, така също за човека е потребна, най-напред от всичко – свобода. Без свобода човек не може да рече, че е човек, а половина човек; без свобода човек не може да бъде такъв, какъвто го е създала природата, следователно не може да бъде и щастлив.

От свободата зависи почти всичко: без свобода няма ни живот, ни щастие – това е вярно като два и два четири. Но човеческото щастие зависи от просвещението, а просвещението – от материалното богатство. А материалното богатство? – от свободата.

И така, свобода е българското желание, свобода е наша българска надежда, свобода е българската девиза, затова и ние на българската свобода посвещаваме и нашия вестник.

 

 

[i] Каравелов, Л. За воспитанието въобще. Знание, бр. 19, от 15.10.1895г.

[ii] Пак там.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.