, , , , , , ,

Политическата ситуация в България днес –безпътица или възможности | 06.12.22г.


На 6 декември 2022г.отново се събрахме, за да осъществим поредното издание на Дискусионен клуб „Свободна България“, на което наш очакван и обичан гост бе д-р Любимир Канов, който говори по темата: “Политическата ситуация в България днес – безпътица или възможности.”.В самото начало той направи уточнението, че 32 години е живял и работил в Америка като психиатър, директор на клиника, затова има голяма практика и „поради този негов опит, по неизбежност, неговият поглед ще бъде пречупен през призмата на един друг опит, на други общества – през призмата на големия свят“.


Според него, от тази височина, в очите на доста хора, западноевропейци, които имат повече политически опит, България изглежда като дезориентирана страна, на която е лепнато прозвището „необяснимо русофилска и в миналото най-верен сателит на Съветския съюз.“

От американска гледна точка на голямата, глобална политика, България е по-скоро схващана в едрите щрихи – принадлежаща към НАТО, Южния фланг – Турция, Гърция, без да се задълбочават в нашите локални крамоли, свади и политически разправии. Но от гледна точка на Европейския съюз, ние изглеждаме като страна, която е в състояние на обърканост и безпътица, поне на ниво политическа класа – „политици, които говорят в разнобой“

Нашият говорител сподели мнението, че този разнобой е доста деморализиращ, защото: „Светът се намира в един колосален, макар и на пръв поглед невидим преход. Светът е пред един огромен разлом и в момента се извършват тектонични промени в него, докато ние сме се втренчили в нашите собствени дребни локални политически битки, които почти неизбежно имат личен характер. И от психиатрична гледна точка те не са нищо друго, освен битки между хора с личностна патология.

Поради естеството на такава борба, в която липсват големите принципи и даже разбирането за големите вододели в този свят, всичко, което изглежда като политическа борба, се губи в очите на големия свят.

От друга страна, това непрекъснато атомарно състояние на обществото, на политиката, води дотам, че България не само е в застой, но е и във водовъртеж на някакъв особен вид упадък в очите на света, а и чисто технически, политически като държава.“

По-нататък той разгледа въпроса защо нашата Родина България изпадна в безпътица. “Дали нямаше добри лидери? Дали има нещо объркано в самата субстанция на нашия народ, наричащо се народопсихология? Дали няма нещо, което е фатално сбъркано?”

Разсъждения по тези и по още въпроси, касаещи темата, (в типичния за д-р Канов увлекателен, но високоерудран, много точно разграничаващ доброто от злото, пропит с рядко срещащо се у нас дясно свободомислие стил, известен и с леко хумористичен, но не и лековат привкус), може да видите в пълния запис от нашето събитие.

Отзвук и снимки: Поликсения Ангелова

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *