, , ,

Проект – откупуване на документални материали от личния архив на инж. Иван Иванов

инж ИИ

Кой е инж. Иван Иванов?

Инженер Иван Иванов е един от най-дълго управлявалите градоначалници на столицата ни. От някои изследователи той е етикиран и като най-успешният кмет. По негово време София получава европейски облик и се радва на бърз прогрес. Наречен е „Некоронованият цар на София“. Той проектира язовир „Бели Искър“ в сърцето на Рила, построява Рилският водопровод, инициира създаването на общинско списание „Сердика“, където всеки месец се дава отчет на софиянци за какво се харчат парите им. Осъден е от Народния съд, като първоначално за него е поискана смъртна присъда, после тя е променена на доживотна, след известно време е освободен.

Какво съдържат предложените за откупуване докуметални материали?

Настоящите документи, които ще бъдат закупени, представляват трето допълнение към вече съществуващия фонд на инж. Иван Иванов.

Някои от тях са документи от периода преди септември 1944г. Това са писма, служебна документация, работната тетрадка на кмета, доклади, идейни проекти. Също и писма до Иван Иванов от кметовете на Дрезден, Берлин и др. , заедно с картички и телеграми.

В Архива има и доста снимки на инж. Иван Иванов и на различни обекти, които са ценни документи не само в личен план, но представляват и свидетелство за столичния живот през първата половина на века.

Съществуват и снимки на София след бомбардировките през 1944г., също и документи от периода след 9.09.1944г., работни материали на инж. Иванов, доклади.

Архивът съдържа документи за язовир „Панчарево“, за язовир „Искър“ и идейни проекти за водни обекти в Софийско.

Целта на Проекта

Проектът има за цел събиране на средства за откупуването на документални материали от наследниците (оценени на 3 300лв.) от личния архив на Иван Иванов, за да бъде съхранено писменото наследство на един от най-успешните ни градоначалници. Заедно с това целта е и популяризирането на това наследство.

Фондация БАМО (Българо-американски мостове за общение), към която функционира и Дискусионен Клуб „Свободна България“, чрез стартирането на настоящия проект цели събирането на тази сума (3 300лв.), за да може документалните материали да бъдат откупени и предоставени на Държавна агенция „Архиви“, след което те ще бъдат популяризирани в дигитален формат от Агенцията.

По този начин съдбата и заветите на такива безценни личности могат да послужат като един добър модел за поколенията след нас, които не само ще научат за живота и делото на хора като инж. Иванов, но и ще последват техния пример.

Сметката, на която може да направите дарение, е:

Фондация БАМО

Първа Инвестиционна Банка

IBAN:BG27FINV91501217177368

BIC:FINVBGSF

Основание: Дарение Проект “Инж. Иван Иванов”.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *