Дискусионен Клуб СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ

Салман Рушди за свободата на словото

„Един писател е такъв, за да може да каже неща, които не са за казване, да изговори неизговоримите, да зададе трудните въпроси.“ 
Салман Рушди

www.svoboda21.com

%d bloggers like this: