Салман Рушди за свободата на словото

“Един писател е такъв, за да може да каже неща, които не са за казване, да изговори неизговоримите, да зададе трудните въпроси.” 
Салман Рушди

www.svoboda21.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.