Дискусионен Клуб СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ

Основни принципи на Дискусионен клуб „СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ“

„Свободна България“ е неформален Дискусионен клуб на граждани, които споделят визията, ценностите и целите на Клуба и съдействат за тяхното осъществяване. ЦЕННОСТИ  СВОБОДА „Само онзи може да каже, че е човек, който говори и мисли по своята воля; само онзи може да каже, че живее на света, който не търпи над себе си никакъв деспотизъм, никакъв бич. От свободата зависи почти всичко: без свобода няма ни живот, ни щастие – това е вярно

Continue reading