Дискусионен Клуб СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ

Правото на живот – кой и как е отговорен да го защити

На 06.03 от 18,30 часа Дискусионен Клуб „Свободна България“ проведе месечното си събиране, като на него присъстваха  разнородни възрастови групи, хора с различни интереси. Можеха да бъдат наблюдавани – младежи, хора на средна възраст и не на последно място и нашите приятели от Съюз Истина. Темата, върху която дискутирахме,   бе подготвена двадесетина дни предварително (т.е.  изборът ни не бе повлиян от напоследък случилите се събития с лекаря от Пловдив, който

Continue reading

За свободата, Китай и убийствата на Путин

Все още ли смятате, че е абсурдно да си говорим за свободата? И как можем да сме свободни от външни врагове ако не сме свободни отвътре, самите ние? Колко хора мислят и действат така, сякаш свободата е много важна за тях?

Continue reading