Дискусионен Клуб СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ

Любен Каравелов за СВОБОДАТА!

Любен Каравелов е от ония личности, чиито имена са наистина познати и споменавани на не едно тържество, или честване у нас. Те присъстват и в българските учебници. Моят въпрос обаче е какво знаем за него, какво точно представя българската научна литература за този наш възрожденец? Той присъства в познатите етикети – поет, писател, журналист, етнограф. И това наистина е така, но не е единственото, което бихме могли да кажем и

Continue reading

Правото на живот – кой и как е отговорен да го защити

На 06.03 от 18,30 часа Дискусионен Клуб „Свободна България“ проведе месечното си събиране, като на него присъстваха  разнородни възрастови групи, хора с различни интереси. Можеха да бъдат наблюдавани – младежи, хора на средна възраст и не на последно място и нашите приятели от Съюз Истина. Темата, върху която дискутирахме,   бе подготвена двадесетина дни предварително (т.е.  изборът ни не бе повлиян от напоследък случилите се събития с лекаря от Пловдив, който

Continue reading

Основни принципи на Дискусионен клуб „СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ“

„Свободна България“ е неформален Дискусионен клуб на граждани, които споделят визията, ценностите и целите на Клуба и съдействат за тяхното осъществяване. ЦЕННОСТИ  СВОБОДА „Само онзи може да каже, че е човек, който говори и мисли по своята воля; само онзи може да каже, че живее на света, който не търпи над себе си никакъв деспотизъм, никакъв бич. От свободата зависи почти всичко: без свобода няма ни живот, ни щастие – това е вярно

Continue reading