, , , , , ,

II част “Политическата ситуация в България днес”, гост г-н Маргарит Мицев | 3 януари 2023

В началото на януари, г-н Маргарит Мицев откри Новата 2023 година с хубави пожелания към аудиторията и присъщия му хумористичен привкус.

Не пропусна да подсети и за своето предишно участие в Дискусионен клуб „Свободна България“ по темата за

ИМПЕРСКИТЕ АМБИЦИИ НА РУСИЯ ДНЕС.

И с право, защото в него наистина каза неща, които иначе доста хора не биха чули. Ако не сте присъствали, или за да си припомните, тази среща може да видите в горния (в червено оцветен) линк.

След като спомена, че се чувства поласкан, тъй като неговата беседа е непосредствено след тази на д-р Любомир Канов, който е уважаван член на нашето общество, посочи ярък мотив на своето изложение, а именно „Добрите да дадат урок на лошите“ и така, пак неслучайно и съвсем естествено, продължи темата за Русия по актуалния днес политически казус с Украйна и посочи колко голямо значение за нашата страна има Русия да се провали в тази война.

„Провали ли се Русия в Украйна, много неща в българската политика, в днешната ни действителност, биха могли да бъдат по друг начин.

Защото всички ситуации, всички положения днес са пряка и непосредствена последица от планомерната руска политика за принизяване на България, за дискредитирането ѝ, за нейното неглижиране.“

„И сега, например, в руски предавания за средните векове, картата на България отсъства. Понякога се пуска Волжска Булгария, казват те, с „у“, а пишат Восточная Римска Империя. Това е пряка и непосредствена последица от желанието на Русия за себедоказване.“

Подкрепи твърдението си и с още различни факти, като първият от тях бе „особено злополучния за България Кючук-кайнарджанския мирен договор от 1873 година, когато Русия получава право да покровителства славяните на Балканския полуостров, на територията на Османската империя.

(„Между другото в документите на Русия никога няма да прочетете за Българского народа, а само за славяните, включително и в манифеста на император Николай II, с който обявява война на Турция през 1877г.“)

И нещо повече, таксидиотите на българските манастири, тогава те са два в Атон, те нанасят особено голяма вреда, защото изземват ръкописните книги и стари пергаменти от селските и градски църкви, доколкото са запазени и заменят тези ръкописни книги, които съдържат много българска история, с печатни руски такива. След което нашата, се представя за тяхна история.“

Още незаписани в българските учебници и неизвестени от българските подвластни комунистически медии, факти, както и отговорите на г-н Мицев на всички зададени въпроси относно история и актуалните политически проблеми, може да проследите във видеото с пълния запис от срещата:


Отзвук и снимки: Поликсения Ангелова

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *