Дискусионен Клуб СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ

Не героизъм – смелост!

Въпреки, че призиви като „Свобода или смърт!“ са вдъхновявали и вдъхновяват борците за свобода през вековете и до днес, за каузата на свободата днес не е нужен героизъм – нужна е просто смелост. Нужна е смелост да приемеш факта, че не живееш в свободен свят.  Нужна е смелост да приемеш факта, че повечето хора са по-скоро склонни да се адаптират към тиранията, отколкото да й се съпротивят. Нужна е смелост

Continue reading

Свобода пълна, свобода човешка

Копнежът да живеем като свободни хора е част от нашата човешка природа. Никой не се ражда със желанието да е зависим, да е роб или да живее живот ограничаван от друго човешко същество. Т.е. желанието да сме свободни е вродено в нас. То е толкова силно, че борци за свобода през вековете са станали известни с призивът “Свобода или смърт” като кулуминационната точка на тази човешката аспирация. Тези от нас,

Continue reading