Директно на адрес: https://www.spreaker.com/show/svoboda21

Без просвещение каузата на свободата е предварително загубена! Без свободни хора – още повече! Теми: индивидуална свобода, правото на живот, икономическа свобода; вяра и духовна свобода; върховенство на закона, самоуправление; история; автентичен консверватизъм; истината за левичарството, глобалните елити, путинизма и ислямизма. Българска и световна история история необременена от идеологии. Практични съвети и идеи за успех в личен план, семейно, в професионалната кариера и бизнеса. Никаква политическа коректност – само бруталните факти и истини за нещата: в миналото и днес.