Tag Archive for: михайловски

Опасният оригинал на “Върви, народе възродени!”

Стоян Михайловски написва стихотворението „Св. св. Кирил и Методий" през 1892 г. Девет години по-късно Любомир Пипков написва музиката към него. Комунистите цензурират текста и автора. Виж оригиналния текст тук.