Tag Archive for: насим Талеб

Рискът и свободата

Известният проф. Надим Николас Талеб каза наскоро следното: "Ако бягаш от риск и не поемаш риск в живота, ти си едно нищо!"