Дискусионен Клуб СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ

Не героизъм – смелост!

Въпреки, че призиви като „Свобода или смърт!“ са вдъхновявали и вдъхновяват борците за свобода през вековете и до днес, за каузата на свободата днес не е нужен героизъм – нужна е просто смелост. Нужна е смелост да приемеш факта, че не живееш в свободен свят.  Нужна е смелост да приемеш факта, че повечето хора са по-скоро склонни да се адаптират към тиранията, отколкото да й се съпротивят. Нужна е смелост

Continue reading