Нашият YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UCpGHsMjplUfJbSmiv20WiIg

Документален филм за лагерите на комунизма в децентрализрания Интернет: https://siasky.net/GAD7bI7nktGm0nV5LSLXbIei3iFpXvrHy3WJxDCn6ralWg

Оцелелите – Лагерни разкази филм на Атанас Киряков (1990) в децентрализрания Интернет:
https://siasky.net/CABJyJY4y-vl5cMMai10woAVOIXIifz_l_N0pP11Ka-9sg