Декларация на Дискусионен Клуб “Свободна България” относно новите учебници по История и цивилизация за 10-ти клас

До Министъра на образованието и науката,
Господин Красимир Вълчев

ДЕКЛАРАЦИЯ

На Дискусионен Клуб ”Свободна България” и подкрепящи организации относно новите учебници по История и цивилизация за 10 клас по новата учебна програма за 2019/2020 учебна година.

Уважаеми г-н министър Вълчев,

Ние от Дискусионен Клуб ”Свободна България” и организациите, които ни подкрепят, искаме да изразим нашата дълбока загриженост, заедно с това и възмущение, от състоянието на новите учебници по История и цивилизация за 10 клас. Пропуските, които виждаме относно представянето на комунистическия режим в тях, са фрапиращи!

Например  – не са описани трита фалита на управлението на БКП при Тодор Живков – 1960, 1976-1977 и 1987 г.  А срещаме израза, че Тодор Живков „се грижил за благосъстоянието на народа”. Няма и информация за 11 млрд. външен дълг, който България изплаща до 2015 г. и 26,5 млрд. вътрешен дълг, които дългове са нашето комунистическо наследство.

В нито един учебник не е представена информация за приблизителния брой на жертвите на комунистическия терор след 9 септември 1944 г., за хилядите избити без съд и присъда или безследно изчезнали. Но пък четем, че Жан Виденов бил реформатор?!

Тези и други съществени пропуски ни довеждат до заключението, че съществува едно преднамерено – манипулативно представяне на истината за репресивния комунистически режим, който нанесе толкова дълбоки поражения в нашата нация. И нарочно изопачаване на съществуващи и доказани факти. Десетилетия наред ние берем горчивите плодове на този нечовешки режим.

Уважаеми господин министър, ние, долу изброените организации, смятаме, че в този си вид учебниците не би трябвало да бъдат одобрявани и затова призоваваме за Вашата категорична намеса относно преразглеждането и коректното им редактиране, преди те да стигнат до учениците!

1. ДК ”Свободна България”
2. Съюз ”Истина”
3. Движение 7000
4. Християнски център Прелом.
5. Фондация БАМО
6. Апостолска Реформирана Църква
7. Църква ”Царство на Христос”, Габрово

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *