Джордж Оруел към подкупните медии: “Веднъж проститутка – винаги проститутка!”

Свободата на словото е фундаментално важна за свободата в едно общество. Развитието на съвременната национална държава в Европа през средните векове съвпада и е тясно свързано и с изобретяването на печатната преса и свободата на словото, която произлиза от това изобретение.

Днешното изобретение Интернет е поредната стъпка в тази насока. Това обаче, което инжинери не могат да изобретят е обективни медии. В по-голямата си част днешните медии са корпоративни комплекси обслужващи интересите на едно или друго правителство или държава. 

Гражданският журнализъм е последната линия на защита против деспотизма на всевластни държавни монополи. 

И разбира се, част от проблемът винаги ще бъдат платените, подкупни, професионални журналисти, които са част от пропагандата на силните на деня.

На тях Джордж Оруел има какво да им каже и то не е ласкателно, но е самата истина!

Споделете и с други, ако смятате, че медиите трябва да бъдат държани отговорни за ролята си в подтискането на свободата!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *