, , , , ,

“Динамика на криминалните престъпления в България (1944-1989)”: Тайна, заметена под килима. | 01.08.2023г. 

На 1 август 2023 г. се състоя поредното издание на Дискусионен клуб “Свободна България” на тема “ДИНАМИКА НА КРИМИНАЛНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ (1944-1989): ТАЙНА, ЗАМЕТЕНА ПОД КИЛИМА”.

Наш гост-говорител бе д-р Стефан Иванов. Той е роден през 1975 г. в София. Завършва магистратура по история през 1998 г., а през 2023 г. защитава дисертация и получава образователна и научна степен „Доктор по история“. Завършва успешно още две висши образования – Маркетинг и Теология (Богословие). Три мандата е общински съветник в Столичния общински съвет (2003-2015), председател на постоянната комисия по обществен ред и сигурност. Заместник-директор на 149 СУ „Иван Хаджийски“ – София.

Както самият той каза в началото, представи част от голямо научно изследване, , обаче в “контекст, различен от научния и това има по-важно обществено значение, отколкото само като факти”.

Самата работа е отнела над три години и половина, като 80% от фактите са черпени от Министерство на Вътрешните Работи, от т.нар. Комисия по досиетата и от други в огромната си част непубликувани източници. Поради това имаше изискване да не се показват снимки от изследването, тъй като предстои издаване на книга с него, на чието представяне ще бъдем поканени.

Два от основните атрибута на това изследване са – Хронологическа рамка – в случая обхваща периода 1944-1989 г. и – Географски обхват – Народна Република България и Социалистическа България. “макар НРБ да не е от 1944 г.”

По-нататък продължи с предизвикателствата, възпрепятствали този труд и засегна някои от важните факти.

Накрая коментира най-важното – общественото значение. Отделил е специална глава на престъпленията, извършени от служители на вътрешните работи.

“Ужасяващо големи са мащабите на престъпността, извършвана от служители на МВР и от военни по време на социализма. Има периоди, в които престъпността от военни е 20% от общата престъпност в държавата.”

Той каза: “Правилото е, че във всички случаи, когато се констатират тези нарушения на служители на МВР и армията, се установяват в пъти по-малко наказания, отколкото, ако се върви по гражданския ред. Тези хора са били привилигировани във всяко едно отношение, особено по отношение престъпността…”.

Даде и много примери за различни случаи. Всички тях и още подробности може да проследите в записа от събитието:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *