,

Деси Радева цитира Джеферсън…излага се тотално!

Това е прецедент в родното политическо пространство! Тъкмо си рекох, “хей, народът започва да цитира великите умове…”, само за да разбера, че цитатът е с цел да опонира на нехаресващите….РОКЛЯТА на госпожата!

Забрави призива: “Свобода или смърт!” Явно дилемата пред неразбиращия от модата на госпожата народ е: “Свобода или…дантели!”

“Тук е мястото да цитирам Томас Джеферсън: Ако една нация очаква да бъде невежа и свободна, това не е било, и няма и да го бъде!”

С други думи, явно според г-жа Радева “невежите” и “невежеството”, което Джеферсън е имал предвид с това свое изказване, е било във връзка с рокли, мода и спорове за дантелени дизайни.

Превод: “Всички вие, които критикувате моя тоалет, сте невежи хора, които не разбирате нищо от мода и следователно не очаквайте такъв народ да остане свободен.”

Т.е. или разбирате от дантели и ще станете свободни, или…

Не знам точно каква съдба го очаква народа, ако продължава да е толкова невеж относно дантелите на Радева. По комунистическо време за такова публично неодобрение на държавни лица, хора са били избивани или хвърляни в лагери. Днес, за щастие, българите поне могат да критикуват властимащите. Виждате колко им се нрави на тях това!

Г-жо Радева, невежеството, за което говори Джеферсън е относно принципите на свободата, измежду които познаването на историята, принципното разбиране на човешката природа (тенденцията към злоупотреба с властта) и интелектуалното ниво на народа!

Ето цитата в неговия пълен вариант:

“Ако един народ очаква да е едновременно невеж и свободен – в състояние на цивилизация, такъв народ очаква нещо, което никога не е било и никога не може да бъде. Функционерите на всяко правителство имат склонност да се разпореждат, както на тях им се ще, със свободата и имуществото на техните поданици. Но и двете биват съхранявани най-добре от самите хора.

Не могат обаче да бъдат опазени [свободата и имуществото на народа] без достъп до информация. Там където пресата е свободна и всеки човек може да чете, там има сигурност.”

Ето текста в оригинал:

“…if a nation expects to be ignorant & free, in a state of civilisation, it expects what never was & never will be. the functionaries of every government have propensities to command at will the liberty & property of their constituents. there is no safe deposit for these but with the people themselves; nor can they be safe with them without information. where the press is free and every man able to read, all is safe.

Томас Джеферсън, в писмо до Чарлз Йенси, 6 януари 1816 година

Ето и линка към историята с истерията на Радева: http://vevesti.bg/165990/desi-radeva-se-opita-da-nareche-natsiata-ni-nevezha-s-tsitat-na-dzhefersan/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *